Dordrecht,  september 2017

 

Betreft:

Uitnodiging proeflessen 22 november 2017, 29 november 2017, 10 januari 2018 of 17 januari 2018

Sinds een aantal jaren organiseren wij met groot succes proeflessen voor leerlingen van groep 8. Zo ook vorig jaar. Veel van de leerlingen die deze proeflessen volgden, hebben hun eerste lesweken er bij ons op zitten. Zij hebben een juiste keuze kunnen maken.

Uiteraard  willen wij alle potentiële vwo- leerlingen van alle basisscholen in Dordrecht en omliggende gemeenten de mogelijkheid bieden om proeflessen te volgen op het Johan de Witt-gymnasium. Wij organiseren de proeflessen in ons mooie schoolgebouw aan het Oranjepark 11 te Dordrecht. Op één van de volgende woensdagmiddagen zijn uw leerlingen/ is uw kind van harte welkom:  woensdagmiddag 22 november 2017 (VOL), woensdagmiddag 29 november 2017 (VOL), woensdagmiddag  10 januari 2018 of op woensdagmiddag 17 januari 2018. Op deze middagen worden de leerlingen verwacht tussen 13.15 en 13.30 uur. De proeflessen starten om 13.30 uur en zullen tot ongeveer 15.45 uur duren. De data staan ook vermeld op onze site www.jdw.nl  onder  “groep 8 informatie”. Er zijn 75 plaatsen per middag beschikbaar. Mocht het zo zijn dat er geen plaats meer is, dan zullen wij u hiervan op de hoogte brengen en eventueel een extra middag aanbieden.

Als u leerlingen in uw klas heeft die graag één van de proeflessen zouden willen bijwonen, wilt u deze dan aanmelden bij Mw. C. van der Linden via  c.vanderlinden@jdw.nl . Deze aanmelding kan ook door de ouders/verzorgers worden gedaan.

Wij verzoeken u om  bij de aanmelding de voor- en achternaam van de leerling, de naam van de school (dependance!) en de naam van de contactpersoon (leerkracht)  te vermelden.

Wij hopen op veel enthousiaste leerlingen!

Met vriendelijke groet,

Mw. K.R. Bos (conrector)