Info voor nieuwe leerlingen/ouders

Op 14 juni was de kenismakingdag voor alle nieuwe leerlingen en hun ouders op het Johan de Witt-gymnasium. Tijdens deze middag is er veel verteld en gepresenteerd over wat  je als nieuwe leerling van het Johan de Witt-gymnasium allemaal moet weten en/of regelen.

Hieronder kun je het informatieboekje, de materiaallijst en het Programmaboekje van de eerste JdWen-week nog eens nalezen.

Informatieboekje

Materiaallijst klas1

Programmaboekje JdWen-week (volgt later)

 

Oudervereniging

Infoblad oudervereniging JdW.pdf