Cambridge University Diploma

Het Johan de Witt-gymnasium wil inspelen op de behoeftes van leerlingen. In toenemende mate kiezen leerlingen er namelijk voor na afronding van de middelbare schoolloopbaan hun leven en studie voort te zetten in het buitenland. Een meer dan gemiddelde vaardigheid in het Engels is daarbij uiteraard een voordeel. Ook tijdens een studie aan een Nederlandse universiteit is een bovengemiddelde vaardigheid in het Engels steeds belangrijker. De meeste Masteropleidingen zijn inmiddels geheel in het Engels. Het Johan de Witt-gymnasium wil met Cambridge Engels de leerlingen die wat meer aankunnen extra uitdaging aanbieden, zoals dat bij meerdere vakken ook gebeurt, en hen opleiden voor de internationaal erkende Cambridge examens Engels.

Conrector P. van der Linden geeft aan dat het Johan de Witt-gymnasium kiest voor het aanbieden van Cambridge Engels. „Een andere mogelijkheid zou zijn geweest een tweetalige opleiding waarbij meerdere vakken in het Engels worden aangeboden. Echter hoe goed een Nederlandse docent ook Engels spreekt, in je moedertaal kun je nog altijd beter b.v. aardrijkskunde geven dan in het Engels. Het hoge niveau dat wij per vak nastreven zou daar onder lijden“.

Wat Cambridge Engels bij het Johan de Witt-gymnasium uniek maakt, is het feit dat er een speciaal studieprogramma is ontwikkeld voor klas 1 tot en met 6, afwijkend van het reguliere programma, waarmee leerlingen zich verdiepen en verbreden binnen het vak Engels.

Aparte klas

Vanaf klas 1 wordt een aparte klas geformeerd met Cambridge leerlingen die vier lesuren per week bezig zijn met het vak. In eerste instantie wordt deze klas voorbereid om aan het eind van klas 3 te kunnen voldoen aan de eisen gesteld in het zogenaamde First Certificate in English, een gerenommeerd examen ontwikkeld door Cambridge University. Vervolgens kunnen de leerlingen in klas 5 deelnemen aan het examen voor het Certificate in Advanced English. Het CAE wordt erkend door universiteiten in het buitenland. Vaak is het CAE examen een toelatingseis voor buitenlandse studenten om te kunnen studeren aan universiteiten in Engelstalige landen, maar het diploma opent ook deuren bij internationale bedrijven. De examens worden georganiseerd door de Universiteit van Cambridge en de British Council. Ook de correctie en beoordeling worden verzorgd door de Universiteit van Cambridge. In klas 6 richten de Cambridge leerlingen zich hoofdzakelijk op de landelijke eindexamenonderdelen: de Cito luistertoets in januari en het VWO eindexamen in mei.. In het voorjaar van 2013 heeft een aantal leerlingen van onze school met succes het Cambridge Engels examen op het hoogste niveau afgelegd en het Certificate of Proficiency in English behaald. Sindsdien bieden we een selectie leerlingen uit klas 6 Cambridge de mogelijkheid op te gaan voor het CPE.

In de genoemde lessen en het Cambridge examen worden alle vaardigheden van de Engelse taal behandeld en beoordeeld, zoals:

• Reading (leesvaardigheid);
• Writing (schrijfvaardigheid);
• Listening (luistervaardigheid);
• Speaking (spreekvaardigheid);
• Use of English (grammatica en vocabulaire).

Met name de onderdelen spreek- en schrijfvaardigheid krijgen bij Cambridge Engels meer aandacht. Uiteraard volgen onze leerlingen ook bij regulier Engels een stevig programma ter voorbereiding van hun eindexamen. Het programma Cambridge Engels wordt aangeboden aan leerlingen die toegelaten worden tot de eerste klas van het Johan de Witt-gymnasium en beschikken over voldoende mogelijkheden en motivatie.

Hoewel het Ministerie van Onderwijs heel positief staat tegenover deze opleiding is vanuit de overheid geen extra geld beschikbaar. Dat betekent dat de kosten voor deze extra lessen door school en ouders moeten worden opgebracht. Deze kosten bedragen € 335,- per leerjaar. Hiervoor krijgt de leerling ruim 70 lessen meer, zodat de kosten per les eigenlijk relatief laag zijn. Daarbij komen dan nog de kosten voor excursies en examens.

 


De leerlingen die geslaagd zijn voor de Cambridge Engels examens ontvangen hun diploma tijdens een speciale “diploma ceremony” in september.

 

Resultaten FCE 2017 

 Geslaagd met Grade A     24%   33 leerlingen
 Geslaagd met Grade B42% 57 leerlingen
 Geslaagd met Grade C32% 44 leerlingen
 Niet geslaagd Grade D2%   2 leerlingen
 Niet geslaagd Grade E  
 Totaal100% 136 Leerlingen

 

 Resultaten CAE 2017

 Geslaagd met Grade A     12% 9 leerlingen
 Geslaagd met Grade B44% 32 leerlingen
 Geslaagd met Grade C40% 29 leerlingen
 Niet geslaagd Grade D4% 3eerlingen
 Niet geslaagd Grade E  
 Totaal100% 73Leerlingen

 

  Resultaten CPE 2017

 Geslaagd met Grade A     33%7 leerlingen
 Geslaagd met Grade B38%8leerlingen
 Geslaagd met Grade C29% 6leerlingen
 Niet geslaagd Grade D  
 Niet geslaagd Grade E  
 Totaal100% 21 Leerlingen