Een veilige omgeving.

Als je er goed over nadenkt, is het toch best bijzonder: honderden ouders vertrouwen dagelijks de zorg voor hun zoon of dochter toe aan onze school. Vaak voor het eerst, soms met – hopelijk goede – ervaringen, opgedaan met oudere broers of zussen. En met alle medewerkers, inmiddels zo’n 80, doen we elke dag ons uiterste best dat vertrouwen niet   te schaden. Samen streven we naar een veilige omgeving voor alle ruim 800 leerlingen.
In tijden van onrust in grote delen van de wereld, die soms niet heel erg ver meer van Dordrecht verwijderd liggen, is dat meer dan ooit nodig. Met een veilige omgeving hopen we in staat te zijn de beste omstandigheden te realiseren waaronder de leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot goed opgeleide en mondige leden van de huidige en toekomstige samenleving. Bereid om eigen meningen te ontwikkelen, te wegen en te heroverwegen, zeker ook bereid om de broodnodige verschillen met hun medeleerlingen te zien en te accepteren. We prijzen ons gelukkig over het algemeen leerlingen en medewerkers in huis te hebben die bereid en in staat zijn een dergelijke levenshouding aan te nemen of te willen nastreven. Op de voorkant van deze gids treft u een collage aan van gedeelten van een Atheense roodfigurige vaasschildering uit ongeveer 400 voor Chr. waarop leraren te zien zijn die jongens muziek- en leesles geven voor een achtergrond van de Agora in Athene en de Koninklijke Stoa. Destijds werd als voorwaarde voor het onderwijs al gezien dat de leeromgeving veilig moest zijn. Het is nu niet anders. Uit een leerling tevredenheidsonderzoek onder 1e, 3e en 6e klassers bleek onlangs nog dat onze leerlingen zich op deze school meer dan gemiddeld veilig voelen. Dat moeten we vooral zo houden.
We blijven graag de school waar leerlingen in de gelegenheid worden gesteld hun grote en diverse talenten te ontwikkelen in die sfeer van rust en veiligheid. Dat onze aantrekkingskracht nog steeds groot is blijkt wel uit het feit dat we weer bijna 140 nieuwe leerlingen in klas 1 mogen erwelkomen. Uit Dordrecht en de wijde omtrek.
Wij bieden hen, net als de rest van onze leerlingen, ook in het schooljaar 2017-2018 graag weer een veilige leeromgeving.

Ik wens u en uw zoon of dochter een succesvol schooljaar toe.

Drs. J.A. Dekker
rector