Klachtenregeling

Op het Johan de Witt-gymnasium is de JdW-klachtenregeling van kracht. De klachtenregeling is voor iedereen die bij de school betrokken beschikbaar door inloggen op:

  1. het OUDERPORTAAL voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen
  2. het PERSONEELSPORTAAL voor personeel.

 

De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: “de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)”.
Zowel ouders en leerlingen als personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de LKC.


Vertrouwenspersonen

Kwaliteitszorg omvat ook het faciliteren van zowel interne – alsmede externe vertrouwenspersonen voor leerlingen en personeel.
Indien er bij leerlingen of personeel behoefte is aan het raadplegen van een vertrouwenspersoon dan kan men zich wenden tot één van deze personen.