Becijfering en bevordering

 

Een compleet overzicht van de regelgeving, het type en aantal te verwachten toetsen, de onderlinge weging en gehanteerde begrippen is te vinden in het Vademecum. In klas 4 wordt dit Vademecum (waarin opgenomen het Programma voor Toetsing en Afsluiting) vóór 1 oktober aan iedere leerling uitgereikt, voor de onderbouwklassen wordt het Vademecum gepubliceerd op de site van de school. Het PTA dat uitgereikt wordt in klas 4 geldt ook vóór de leerjaren 5 en 6 daarna. In Vademecum en PTA zijn ook de bevorderingsnormen opgenomen..

Alle Vademecums zijn op onze website terug te vinden.