Betrokken personen

Docenten

De docenten geven de lessen op hun vakgebied en verrichten daarnaast vele andere taken zoals het uitoefenen van een mentoraat, het bijwonen van vergaderingen en het organiseren en begeleiden van excursies en andere (leerling) activiteiten. Met vragen over de lesstof of over de aanpak van het werk kunnen leerlingen altijd bij hun vakdocenten terecht.

 

Mentoren

De mentor is de steun en toeverlaat van de leerlingen. Hij/zij houdt de resultaten en het welbevinden van de leerlingen die hij/zij begeleidt in de gaten en overlegt regelmatig met de leerjaarcoördinator. Bovendien onderhoudt hij/zij contact met ouders en vakcollega’s.

 

Leerjaarcoördinatoren

Elk leerjaar valt onder de verantwoordelijkheid van een leerjaarcoördinator. Deze coördinator overlegt zeer regelmatig met de mentoren over de leerlingen, de gewenste begeleiding en het uit te voeren beleid. De leerjaarcoördinator spreekt met leerlingen die ongeoorloofd absent waren, vaak te laat komen of uit de les verwijderd zijn.
Ook de instroom van nieuwe leerlingen en schoolverandering van eigen leerlingen behoren tot het taakgebied van de leerjaarcoördinator. Leerjaarcoördinatoren, schoolleiding en decanen komen regelmatig bijeen in de Grote Staf, waarin de lijnen voor leerlingbegeleiding worden uitgezet.

 

Decanen

Decanen begeleiden de profiel- en studiekeuze van klas 3 tot en met 6 en geven daarover individueel en klassikaal voorlichting. Ook gewenste veranderingen in het vakkenpakket of in het profiel worden met de decaan besproken. Leerlingen en ouders kunnen buiten deze vaste begeleidingsactiviteiten om altijd een afspraak maken met de decaan. In overleg met de decaan kan door de ouders op eigen kosten extern advies worden aangevraagd.