Kosten en Lesgeld

Boeken

Reguliere schoolboeken zijn gratis. Woordenboeken, Bosatlas, (huur)boeken voor Cambridge Engels zijn voor eigen rekening. Leerlingen dienen de voorgeschreven boeken zelf te bestellen bij Iddink, de boekenleverancier waarmee onze school een overeenkomst heeft. Er wordt door Iddink éénmalig een borg gevraagd van € 75,-.

 

Schoolbijdrage

De school vraagt jaarlijks voor elke leerling een vrijwillige ouderbijdrage voor dagexcursies, leer- en hulpmiddelen en andere in bijgaand overzicht vermelde zaken. Toelating tot de school zal overigens niet afhankelijk zijn van het betalen van de bijdrage. De verantwoording van de besteding van de ouderbijdrage geschiedt in overleg met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Genoemde bedragen zijn met instemming van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad vastgesteld.

De school kan de leerling (delen van) de in het overzicht vermelde zaken ontzeggen indien de schoolbijdrage niet of slechts gedeeltelijk is voldaan.

 

Cambridge Engels

Ouders die hun kind aanmelden voor Cambridge Engels, betalen een bijdrage van € 335,- voor het schooljaar 2016-2017. Hiermee worden extra lessen bekostigd. Vanaf leerjaar 1 worden aparte klassen geformeerd met Cambridge leerlingen die vier lesuren per week bezig zijn met het vak. In eerste instantie worden deze leerlingen voorbereid om aan het eind van klas 3 te kunnen voldoen aan de eisen gesteld in het zogenaamde First Certificate in English, een gerenommeerd examen ontwikkeld door Cambridge University. Vervolgens kunnen de leerlingen in klas 5 deelnemen aan het examen voor het Certificate in Advanced English. Het CAE wordt erkend door universiteiten in het buitenland.

 

Buitenlandse reizen

Voor de buitenlandse reizen worden de kosten apart in rekening gebracht. Deze zullen tijdig bekend gemaakt worden. Voor deze kosten kan een gespreide betaling afgesproken worden. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de rector. In 2015-2016 waren de kosten voor de Vlaanderenreis € 190 en voor de Klassieke Reis € 850.

 

Tegemoetkoming in de schoolkosten

Bij het Rijk kan een tegemoetkoming in de schoolkosten worden aangevraagd. Bij een gezinsinkomen van modaal of minder komt men in aanmerking voor een vergoeding. Voor meer informatie zie www.ib-groep.nl.

Voor betalingsregelingen voor overige kosten, zoals reizen, kan rechtstreeks contact gezocht worden met de rector.

 

Openbare bibliotheek

Sinds het schooljaar 2012-2013 wordt alle leerlingen een gratis lidmaatschap van de Centrale Bibliotheek in Dordrecht aangeboden.

 

Ouderbijdrage 2017-2018

       
  1e klas2e klas3e klas4e klas5e klas6e klas
culturele activiteiten/excursies 60,0027,0014,0032,0013,000,00
collectieve verzekering 5,505,505,505,505,505,50
mediatheek/bibliotheek 6,006,006,006.006,006,00
kopieerwerk/proefwerkpapier 64,0064,0064,0064,0064,0064,00
sportactiviteiten 7,007,007,007,007,0030,00
schoolgids/Johan 15,0015,0015,0015,0015,0015,00
drukwerk/porti 10,5010,5010,5010,5010,5010,50
promotie/proclamatie 8,008,008,008,008,0045,00
huur kluisje 9,009,009,009,009,009,00
éénmalige:       
borgsom kluisje 20,00     
sportshirt 15,00     
totaal in euro 220,00152,00139,00157,00138,00185,00