JOHAN

De JOHAN, het ouderblad van het Johan de Witt-gymnasium.

JOHAN wordt vervaardigd door ouders van leerlingen van het Johan de Witt-gymnasium. Het blad is schoolgerelateerd, wordt geïnitieerd door en opereert onder auspiciën van de Oudervereniging. Het blad heeft primair tot doel ouders en verzorgers van JdW-leerlingen nauwer te betrekken bij de school en te informeren over het reilen en zeilen op en rond school, beschouwd vanuit een ouderperspectief en met de intentie een blad voor de gehele school te zijn.

 

 JOHAN  #8.1

 
 

 Deugden en één ‘ondeugd’

Voor u ligt de nieuwste JOHAN, de eerste
van schooljaar 2017-2018. Het thema is
‘Deugden’. Met dit thema gaf de redactie
zichzelf en de columnisten een ‘oude’
kapstok mee. U zult in de thema-gerelateerde
bijdragen en in de columns steeds tenminste
één van de deugden als uitgangspunt
terugvinden. Al onze vrijwilligers hebben
weer enorm hun best gedaan om u
een deugdelijk blad te presenteren vol
inspirerende bijdragen........

Johan_8-1.pdf

 JOHAN  #7.3

 
 

 Deep thinking, kennismaken en keuzes maken

Een artikel in NRC over extreem geconcentreerd werken bracht ons, de redactie, bij het thema van deze JOHAN: Deep thinking. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de enorme aantrekkingskracht van de smartphone. Die haalt je om de haverklap uit de concentratie met apps, piepjes en pushberichten. Volgens onderzoek is onze concentratiespanne gedaald van 12 naar 8 seconden, 1 seconde korter dan die van de gemiddelde goudvis! Daarom wilden wij meer weten over ‘de superkracht van de 21e eeuw’. In deze editie leest u wat ‘deep thinking’ en ‘deep work’ zijn, wat het oplevert en hoe dat moet........

 JOHAN_7-3.pdf

 

 JOHAN  #7.2

 
 

 Groen, groener, groenst

Na al het verkiezingsgeweld in de wereld en in ons eigen land, komt JOHAN met een GROENE editie. Laat de koning zich lekker met de kabinetsformatie gaan bemoeien, wij zijn even discussie-moe. Het zoveelste  actualiteitenprogramma gaat op mute (of groener nog... zet hem even uit!). Lees nog even niet het concept-regeerakkoord om te checken of u de juiste keuze heeft gemaakt... Kom tot rust in de oase die JOHAN voor u heeft samengesteld en zweef even met ons mee over de interessante artikelen die u aan zult treffen in deze
GROENE JOHAN.......

JOHAN_7-2.pdf

 

 JOHAN  #7.1

 
 

 Klassieke onderwerpen in een moderne jas

Voor u ligt de eerste JOHAN van schooljaar 2016-2017. Het thema is ‘Ken je klassiekers’. Dit thema is afgeleid van de schoolreizen van klas 5 naar Griekenland en Italië. De school is er trots op dat zij met ingang van dit jaar een compleet klassiek reisprogramma aan de leerlingen kan aanbieden. Zoals u in deze JOHAN kunt lezen is de vernieuwde opzet geslaagd en zijn de reizen onverminderd een hoogtepunt in de schoolcarrière van de JdW-leerling.......

 JOHAN 7-1.pdf

 

 JOHAN  #6.2

 
 

 Et locutus est promissio

Voor u ligt de tweede JOHAN van schooljaar 2015-2016. Zoals u in de voorgaande editie heeft kunnen lezen was de redactie gedurende 2015 steeds kleiner geworden. Daardoor was de druk op de resterende vrijwilligers heel groot geworden om alsmaar dezelfde kwalitatief hoogstaande bijdragen aan dit mooie glossy te leveren......

 JOHAN 6-2 JdW-gymnasium.pdf

 

 

 JOHAN  #6.1

 
 

 Luctor et Emergo

Ik worstel en kom boven. Met deze immer toepasbare klassieke spreuk kunnen we met recht dit nummer op heroïsche wijze inleiden, want een worsteling was het om deze editie tot stand te brengen. Een redactie die is samengesteld uit ouders van leerlingen van het JdW is uiterst kwetsbaar. Zodra leerlingen na het behalen van hun eindexamen het gymnasium vaarwel zeggen, moeten hun ouders die zitting hebben in de redactie logischerwijs ook afscheid nemen......

 JOHAN 6-1 JdW-gymnasium.pdf

 

 

 JOHAN  #5.3

 
 

 Nieuwschierige ouders?

Voor u ligt JOHAN 5-3 met als thema Terra Incognita. Dit is de laatste JOHAN van het schooljaar 2014-2015. Dit is – onder dankzegging voor de lange staat van dienst en inzet – ook de laatste JOHAN voor een onzer redactieleden, Judith; haar zoon heeft eindexamen gedaan. Wanneer u deze JOHAN voor u heeft, hangt zijn tas in de top van de vlaggenmast. Ook hij gaat terra incognita verkennen: een nieuwe studie, een nieuwe stad, een nieuwe fase in zijn leven.....

 JOHAN 5-3 JdW-gymnasium.pdf

 

 

 JOHAN  #5.2

 
 

 De aanhouder wint!

Het thema van deze editie is Groei en Bloei. We hebben er even op moeten broeden, want hoewel een aantal onderwerpen specifiek aan een bepaalde editie is gebonden, was het streven wat meer op de actualiteit in te haken.
De gedachten gingen daarbij al snel uit naar onder meer de opkrabbelende economie en mensen die hiermee van doen hebben. Tegelijkertijd past het ook wel bij de tijd van het jaar en is het een thema waar van alles op terug te voeren is. Het is een gevarieerde uitgave geworden....

 JOHAN 5-2 JdW-gymnasium.pdf

 

  

 JOHAN  #5.1

 
 

 Opschudden of opschudden?

Het was even slikken, zo tegen het einde van het vorige schooljaar, toen doordrong dat de redactie van JOHAN in één klap gehalveerd zou worden. Met een hechte redactie van vier mensen, die de afgelopen vier jaar met veel enthousiasme en plezier aan het ouderblad hebben gewerkt, kwam dat hard aan! Maar het is nu eenmaal regel dat, als kinderen om wat voor reden dan ook het JdW verlaten, de ouders/verzorgers die op enigerlei wijze actief betrokken zijn bij schoolactiviteiten ‘meeverhuizen’....

 JOHAN 5-1 JdW-gymnasium.pdf

 

 

 JOHAN  #4.3

 
 

 Taal & kunst, taalkunst.

Je laat een thema rondgaan binnen de groep van betrokkenen, en voor je het weet heb je een ongelooflijk rijke oogst. Het thema Taal & Kunst haalt kennelijk het beste in de mens naar boven. Wat een pareltjes onder de bijdragen!...

 JOHAN 4-3 JdW-gymnasium.pdf

 

 

 JOHAN  #4.2

 
 

 Ren je rot...

‘Re-hèn je-he rot!’ Wie kent deze kreet vol uitdaging niet? Velen onder ons als ‘good old’ zeventiger jaren kinderen zaten aan de buis gekluisterd. Staat het weer op je netvlies? Martin Brozius, grote snor, hollende kinderen. De twijfel… verkeerde keuzes maken, tóch snel een ander vak kiezen. De zoemer. Spannend, nietwaar? Louter nostalgie, of luidde deze kreet een nieuw tijdperk in?...

 JOHAN 4-2 JdW-gymnasium.pdf

 

 

 JOHAN  #4.1

 
 

 Back for good!

Voorgoed terug op de plaats waar de toekomst van onze kinderen gevormd wordt.

Wij denken dat u hetzelfde gebeurde toen u de cover zag. Bij het opwerpen van het thema ‘Back to the future’ voor deze editie, toepasselijk voor de terugverhuizing naar Oranjepark, voelden wij
een glimlach van herinnering over onze gezichten glijden. De gelijknamige rolprent brengt herkenning met dit vreugdevolle moment in de tijd van nu...

 JOHAN 4-1 JdW-gymnasium.pdf

 

 JOHAN  #3.3

 
 

 Jubelstemming

In de reeks van memorabele getallen die we kunnen toedichten aan het roemrijke verleden van het Johan de Witt-gymnasium is er een specifiek getal waarin alles lijkt samen te vallen. Het getal 2013, of anders gezegd: het jaar 2013.
Ga maar na: 'we' vieren het 760-jarig bestaan van de school – wie doet 'ons' dat na? – en (eindelijk!) gaan 'we' in het najaar over naar het gerenoveerde en uitgebouwde monumentale pand aan het Oranjepark. En of dat nog niet genoeg is, in dit jaar heeft ook het nieuwe schoolplan – dat eens in de vier jaar wordt opgesteld en waarin waarden worden overgedragen volgens de Aristoteliaanse trits – het levenslicht gezien. Een memorabel jaar, en dat in het honderdtweeënvijftigste lustrum! Alle reden voor een feestje. Of meerdere, of andere vreugde-uitingen...

 JOHAN 3-3 JdW-gymnasium.pdf

 

 JOHAN  #3.2

 
 
 

 Passie

In deze tweede editie van JOHANdit schooljaar staat het thema ‘Profiel en Professie’ cen-traal. Betekenisvolle begrippen, dat zult u met ons eens zijn, bepalend voor de toekomst van onze kinderen. Welke vakken, welk vervolgstudie, welk beroep? Mogelijkheden onder-zoeken, keuzes maken, de ambities van uw zoon of dochter uitdiepen, het is aan u en uw kind om in de periode die voor u ligt daar antwoord op te geven. In het voor u liggende
blad treft u diverse bijdragen aan die hierin inzicht verstrekken of u de weg wijzen naar onvermoede mogelijkheden. Maar daarnaast mogen we binnen dit proces van kiezen een ander belangrijk begrip niet vergeten… Het ‘onmisbare fundament’ waarin veel keuzes wel eens hun wortels kunnen vinden: passie..........

 JOHAN 3-2 JdW-gymnasium.pdf

 

 

 JOHAN  #3.1

 
 
 

 'Rekken en erbij blijven'

Dit fameuze citaat uit een conference van Wim Sonneveld – wie als ouder kent deze icoon uit vervlogen tijden niet – roept ongetwijfeld bij velen oude sentimenten op. Hoewel het in dit specifieke geval betrekking heeft op het opgroeiend kind, en alles wat daar – van eerste verliefdheid tot aan het huwelijk – mee te maken heeft, heeft deze uitspraak als uitdrukking nog niets aan kracht verloren. De betekenis ervan kent zelfs een groot aantal moderne varianten en in nagenoeg alle gevallen verwoordt het een proces van overgang, van het een naar het ander. Van oud naar nieuw, zogezegd........

 JOHAN 3-1 JdW-gymnasium.pdf

 

 JOHAN  #2.3

 
 

 Aspiratie en inspiratie

De wil bij de mens om iets te bereiken, vol geestdrift, bezieling en vurig verlangen, reikt deze periode tot olympische hoogten. Vanaf de podia waar de kampioenen de eeuwige roem wacht, zullen zij uitkijken over ‘Olympia’ en zich wanen te verblijven tussen de goden. Hun aspiratie en inspiratie bracht ze op dit uitzonderlijke niveau. En het zijn deze Olympiërs die – op hun beurt – een nieuwe generatie inspireren in hun voetsporen te treden. Het verlangen doorgeven de top te willen bereiken. Maar de echte kiem van dit alles… Vinden we deze krachtige drijfveren om ‘het hoogste doel’ te bereiken niet terug in ons dagelijkse bestaan? Bij onszelf? Bij onze kinderen? Op school? Is deze schoolse plaats, en alles wat daar mee te maken heeft, niet een bepalende bron waaruit de bezieling en het verlangen voortkomen? De plaats waar het begrip ‘passie’ voorgoed in het denken van onze kinderen inbedding vindt?..........

 JOHAN 3-2 Jdw-gymnasium.pdf