Vacatures

Het Johan de Witt-gymnasium in Dordrecht is het oudste categorale gymnasium van Nederland (anno 1253) en is gevestigd in een monumentaal pand aan het Oranjepark, op loopafstand van het centraal station. De school heeft ruim 800 leerlingen en 80 medewerkers. De schoolleiding bestaat uit vier personen.

De school daagt de leerlingen uit om zich breed te ontwikkelen en biedt daarom, naast een uitgebreid onderwijsprogramma, de mogelijkheid om deel te nemen aan culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke activiteiten, alsmede aan activiteiten op het vlak van internationalisering en bovenschoolse activiteiten.

Dordrecht is een centraal gelegen stad met bijna 120.000 inwoners in de regio Drechtsteden met zo’n 270.000 inwoners, met veel voorzieningen in een aantrekkelijke omgeving waarin het plezierig wonen en werken is.


Door het vertrek van één van de conrectoren is er een vacature ontstaan binnen de schoolleiding. Het bestuur van de stichting Johan de Witt-gymnasium roept daarom kandidaten op voor de functie van:

Conrector (m/v)   |   0,8-1,0 fte

Wie zoeken wij:
De te benoemen CONRECTOR zal zorg moeten dragen voor het realiseren van een adequaat en optimaal onderwijsproces en de innovatie daarvan, waarbij een goede en op de toekomst gerichte ondersteuning van leerlingen het uitgangspunt is. Daarbij zal hij/zij operationeel leiding geven aan leerjaren 1 en 2.

Voorts zal de conrector, op basis van collegiale samenwerking, vooral een bijdrage moeten leveren aan de versterking en profilering van het gymnasiumonderwijs en aan de visieontwikkeling ten aanzien van de inzet van digitale leermiddelen in het onderwijs. Verder draagt de nieuwe conrector de verantwoordelijkheid voor het leggen en onderhouden van contacten met het basisonderwijs en voor de organisatie en uitvoering van de werving van nieuwe leerlingen.

De nieuwe conrector zal mede verantwoordelijk zijn voor het handhaven en uitbouwen van het hoge niveau van de leerlingbegeleiding.
Tevens zal hij/zij de verantwoordelijkheid hebben over een aantal nog nader te verdelen portefeuilles.
De conrector die wij zoeken is een manager, die onderwijskundig leiderschap vertoont en die dat vorm geeft door oplossings- en resultaatgericht te werken. Onze voorkeur gaat uit naar een man/vrouw die affiniteit en ervaring heeft met betrekking tot het aansturen van onderwijsprocessen en die binnen het team in staat is coachend leiding te geven aan professionals, waarbij innovatie, dynamiek, kwaliteit en voortgang centraal staan.

Een profielschets treft u aan via de bijlage:  profielschets

Het betreft een directiefunctie in schaal 13 CAO-VO.

Procedure:
De benoemingsadviescommissie bestaat uit een vertegenwoordiging van het bestuur, de schoolleiding en het personeel. We streven naar afronding van de procedure in april 2019. Invulling van de functie wordt per 1 augustus 2019 beoogd. Een assessment kan tot de mogelijkheden behoren.

Solliciteren
U kunt uw schriftelijke sollicitatiebrief voorzien van cv tot en met 11 maart richten aan de heer B. Blase (bestuursvoorzitter) en versturen naar mevrouw M. van der Schalie (afdeling personeelszaken) per mail m.vanderschalie@jdw.nl of per post Oranjepark 11, 3311LP Dordrecht.