Vacatures

Het Johan de Witt-gymnasium is een zelfstandig en categoraal openbaar gymnasium met een kleinschalige organisatie. Het Johan de Witt-gymnasium is de oudste school van Nederland, ontstaan in 1253, in de oudste stad van Holland.


Voor de invulling van een vacature is het bestuur per 1 januari 2019 op zoek naar een nieuw:

Bestuurslid (m/v)

Bestuursfilosofie:
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting (vaststellen en wijzigen van de hoofdlijnen van beleid ten aanzien van onderwijs, organisatie, personeel, financiën en huisvesting) en ziet toe op de naleving van de statuten inclusief het managementstatuut. Het bestuur staat de rector met raad en daad terzijde, functioneert collegiaal en bewaakt de doelstelling van de stichting. Binnen de vastgestelde beleidskaders heeft het bestuur de onderwijskundige visie en de dagelijkse gang van zaken gedelegeerd aan de rector. In het bestuur zijn taken en portefeuilles verdeeld. Van bestuursleden wordt verwacht hieraan een actieve invulling te geven en als ‘eigenaar’ van de betreffende portefeuille bij te dragen aan de realisatie van het schoolplan. Vanzelfsprekend in samenspraak met schoolleiding en collega-bestuurders.

Profiel:
 De kandidaat heeft affiniteit met het gymnasiaal en wetenschappelijk onderwijs. Hij of zij dient te beschikken over bestuurlijke ervaring, over kennis en inzicht in maatschappelijk en politiek bestuurlijke verhoudingen, relevante netwerken en communicatieve vaardigheden. Hij of zij dient de collegiale bestuursvorm te onderschrijven.
In het bijzonder wordt gezocht naar een bestuurslid die beschikt over deskundigheid op het gebied van:
• Hedendaagse onderwijsontwikkelingen
• Wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs

Interesse?
 Bekijk de profielschets voor meer informatie over de oproep en de procedure.

Contact:
De heer A.B. Blase (voorzitter), tel. 06-23975406 of met de heer J.A. Dekker (rector), tel. 06-53690217.